Over ons

Eerst u en uw wensen, dan wij. We nodigen u uit om kennis te nemen van ons beleid en om erop te reageren. Want om u daarvoor de ruimte te geven en door er serieus iets mee te doen, kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren.

 

Visie 'Geen visie zonder concept!'
Vanuit een steeds breder wordend kennisspectrum, steeds uitdagender vastgoedtransacties succesvol blijven ondersteunen en begeleiden.

Missie Onze klanten vanuit de Nadorp visie fullservice op bemiddelingsniveau in vastgoed te faciliteren. Om dit te kunnen bereiken blijven wij ons kennisniveau structureel optimaliseren.

Ambitie De bereikte regionale toppositie als fullservice makelaar handhaven, waarbij het ambitieniveau voor onze klanten verder wordt verdiept naar kwaliteit, duurzaamheid en kennisverbreding.

Competenties relationeel Persoonlijke benadering, inlevingsvermogen, klantgeoriënteerd denken en handelen, pro-actief, flexibel, bereikbaar, toewijding.

Competenties vakmatig Full service, ruim tachtig jaar ervaring, kennis van zaken op het gebied van onroerend goed, bouwkunde, onderhoud, financiering, jurisprudentie, overheidsvoorschriften, bestemmingsplannen, vergunningen. Hoog opleidingsniveau medewerkers, éducation permanente, continue monitoring van relevante marktontwikkelingen, collegiale samenwerking in het belang van de klant.

Neem contact met ons op voor meer informatie