Taxaties & Consultancy

In de dynamische omgeving van het vastgoed zijn onafhankelijke vastgoedtaxaties en -adviezen vereist. Er zijn tal van redenen om vastgoed te laten taxeren, onder andere een voorgenomen aan- of verkoop, aan- of verhuur, het opmaken van de jaarrekening, voor de WOZ (Wet waardering Onroerende Zaken), het bepalen van de erfbelasting, voor een fusie, overname, financiering of verzekering.

De afdeling Taxaties en Consultancy is actief als adviseur op de zakelijke markt. Vanuit onze expertise op het gebied van vastgoedwaarderingen, onze kennis van de markt, bouwkundige zaken, het onderhoud, de ligging, de bereikbaarheid, de bestemmingsplannen en de toekomstige ontwikkelingen zijn wij gespecialiseerd in het oplossen van complexe vraagstukken en zorgen wij voor een goed onderbouwde waardering, die u in staat stelt de juiste beslissingen te nemen.

De allround vastgoed taxateurs van Nadorp zijn allen gecertificeerd en hebben een up-to-date kennis van de vastgoedmarkt