Taxaties


Wij zijn specialist in diverse markten, lokaal en op het gebied van kantoren, retail, wonen, industrieel. Wij kunnen u adviseren bij voorgenomen aan- of verkoop, aan- of verhuur, het opmaken van de jaarrekening, voor de WOZ (Wet waardering Onroerende Zaken), het bepalen van legaten, fusie, overname, financiering, verzekering en nog veel meer.

Bij een taxatie wordt o.a. rekening gehouden met de marktsituatie, de ligging, de bouwtechnische aard, de juridische aspecten, de bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, bestemmingsplannen en toekomstige ontwikkelingen. Wij voldoen aan de gestelde eisen (NVM, VastgoedCert, NWWI) en leveren een grondige service.

Ons team heeft ruime ervaring om u van gedegen advies te voorzien!

Aangesloten bij: