Baron de Coubertinlaan 7 -9

2719 EN Zoetermeer


397 m2

€ 130 /m2/jaar

Omschrijving

Algemeen
Het representatieve vrijstaande kantoorgebouw is gelegen in kantorenpark Rokkeveen te Zoetermeer. Deze hoogwaardige kantoorlocatie, ten zuiden van de A-12, kenmerkt zich door overwegend middelgrote kantoorgebouwen in een parkachtige opzet.

Tevens is het winkelcentrum Rokkeveen met al zijn voorzieningen gelegen direct tegenover het project.

Diverse gerenommeerde bedrijven als KPN, Nutricia en Dunea zijn onder andere in Rokkeveen gevestigd.

Adres
Baron de Coubertinlaan 7-9 (2719 EN) Zoetermeer.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt 2.614 m² v.v.o. kantoorruimte. Voor de verhuur is 396,6 m² v.v.o. kantoorruimte beschikbaar gelegen op de 2e etage.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Beschikbare kantoorunit
De beschikbare kantoorunit kan inclusief het huidige aanwezige inbouwpakket worden opgeleverd en kan om deze reden zonder noemenswaardige kosten in gebruik worden genomen.

Parkeren
De aangewezen parkeerplaatsen zijn gelegen op het omliggende buitenterrein en wordt (gedeeltelijk) afgesloten met een slagroom. De parkeernorm is 1:40.

Kadastrale gegevens
Gemeente:Zoetermeer
Sectie: E
Nummer: 6254
Grootte: 3.937 m²
Omschrijving:BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
2e etage:€ 130,- per m² per jaar;

Parkeerplaatsen
€ 700,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.


BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 35,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
-Gasverbruik inclusief vastrecht;
-Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
-Waterverbruik inclusief vastrecht;
-Onderhoud en periodieke controle van:
-Verwarmingsinstallatie(s);
-Luchtbehandelingsinstallatie(s);
-Liftinstallatie(s);
-Hydrofoorinstallatie(s);
-Glazenwasinstallatie(s);
-Brandmelderinstallatie(s);
-Gebouwbewakingsinstallatie(s);
-Storingsmelderinstallatie(s);
-Handmatige of motorische aangedreven deuren;
-Intercom;
-Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede
zonwering, het verwijderen van sneeuw en ijs, beglazing gemeenschappelijke ruimten, terrassen, parkeerkelder en/of terrein;
-Assurantiepremie buitenbeglazing;
-Onderhoud lampen en buizen in gemeenschappelijke ruimten;
-Het (periodiek) schoonhouden en ontstoppen van goten, hemelwaterafvoeren;
-Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.


Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het object zal 'as is' worden opgeleverd en is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:
-Representatieve centrale entree;
-Toegang via tagsysteem;
-Intercom;
-Topkoeling met mechanische ventilatie;
-Pantry voorzien van koelkast en vaatwasser;
-Toiletgroepen per verdieping;
-Kabelgoten;
-Personenlift.

Aanvaarding
In overleg

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het kantoorgebouw is gelegen op het kantorenpark Campus, gelegen in de wijk Rokkeveen. In de directe omgeving van de op- en afritten van de A12, alsmede station Zoetermeer gelegen. In de omgeving bevinden zich tal van organisaties zoals Neptune Energy Netherlands, Nutricia, KPN en Dunea Duin & Water.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend. De op- en afritten van de A12 (Den Haag _ Utrecht) bevinden zich in de directe omgeving. Via het knooppunt Prins Clausplein zijn de A4 (Rotterdam - Amsterdam) en de A13 (Den Haag -Rotterdam) makkelijk te bereiken.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van Station Zoetermeer.

Trein:
NS-sprinter tussen Den Bosch en Den Haag Centraal.
Tram 3 (HTM):
rijdt tussen Zoetermeer Centrum en Den Haag Loosduinen.
RandstadRail:
Rijdt tussen Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan Rokkeveen (onherroepelijk 2013-03-27) en heeft de bestemming Kantoor.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel C.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 130 /m2/jaar
Huurconditie Per vierkante meter per jaar
Servicekosten € 35
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1991-2000
Oppervlakten
Oppervlakte 397 m2 (in units vanaf 397 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen 10 niet-overdekte parkeerplaatsen
Parkeerkosten Vanaf € 700 per parkeerplaats per jaar (21\% BTW van toepassing)

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder