Bordewijklaan 3

2591 XR Den Haag


354 m2

€ 135 /m2/jaar

Omschrijving

Algemeen
De Bordewijk is gelegen naast station Den Haag Mariahoeve op de kleinschalige kantorenlocatie Hofzichtpark. Het is een representatieve kantoorvilla anno nu met een frisse en moderne uitstraling. Het gebouw kent een representatieve entree. De ontvangsthal is zowel via de hoofdentree als vanuit de afgesloten parkeergarage benaderbaar.

Adres
Bordewijklaan 3 (2591 XR) Den Haag

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 3.191 m² VVO kantoorruimte. Voor de verhuur is thans circa 354 m² VVO kantoorruimte beschikbaar gelegen op de begane grond en circa 233 m² VVO opslag-/archiefruimte in het souterrain een en ander als volgt onderverdeeld:

Verdieping KantoorunitMetrage
Begane grond Unit 0.1 Circa 227 m² VVO kantoorruimte
Begane grond Unit 0.3 Circa 127 m² VVO kantoorruimte
Half verdiepte
parkeerlaag Unit -1.1 Circa 233 m² VVO opslag-/archiefruimte

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
De ondergelegen parkeergarage biedt plaats aan totaal 39 personenauto's waarvan op dit moment 5 parkeerplaatsen voor de verhuur beschikbaar zijn.

Kadastrale gegevens
Gemeente:'s-Gravenhage;
Sectie:AS;
Nummer:1850;
Grootte: 19 are 25 centiare;
Omschrijving:BEDRIJVIGHEID (KANTOOR).

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte, archiefruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 135,- per m² VVO per jaar, te vermeerderen met BTW
Archiefruimte
€ 70,- per m² VVO per jaar, te vermeerderen met BTW
Parkeerplaatsen
€ 1.250,- per plaats, per jaar, te vermeerderen met BTW

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De service- en energiekosten bedragen € 35,- per m² VVO per jaar en zijn als voorschot per kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie en te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Leveringen en diensten:
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
-Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht gehuurde en algemene ruimten en kosten bemetering/opname standen;
-Gasverbruik inclusief vastrecht gehuurde en algemene ruimten en kosten bemetering/opname standen;
-Onderhoud en periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallaties;
-Onderhoud en periodieke controle van koelinstallaties;
-Onderhoud en periodieke controle van liftinstallatie;
-Onderhoud en periodieke controle van blikseminstallatie;
-Onderhoud en periodieke controle van legionella preventie;
-Onderhoud en periodieke controle van branddetectiesysteem;
-Onderhoud en periodieke controle van brandbestrijdingsmiddelen;
-Onderhoud en periodieke controle van toegangssystemen;
-Onderhoud en periodieke controle van e-installaties;
-Onderhoud groenvoorziening exterieur en gladheidsbestrijding buitenterrein;
-Beveiliging: open en sluitronde object op werkdagen;
-Schoonmaak van de algemene ruimten;
-Schoonmaak van de beglazing buitenzijde en beglazing algemene ruimte interieur;
-Vuilafvoer;
-Ongediertebestrijding algemene ruimten;
-Assurantiepremie buitenbeglazing;
-Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.


Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het gehuurde zal worden opgeleverd in huidige staat onder andere voorzien van:
-Representatieve entree;
-Personenlift;
-Vloerbedekking;
-Kabelgoten voorzien van elektra;
-Mechanische ventilatie met topkoeling;
-Branddetectiesysteem;
-Gebouwbeheersysteem;
-Systeemplafond voorzien van TL-5 armaturen welke voornamelijk worden aangestuurd door middel van bewegingsdetectie.
-Gerenoveerde sanitaire voorzieningen;

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Hofzichtpark is een zeer hoogwaardig kantorenpark met een uitstekende bereikbaarheid. De straat is groen en weids met aan beide kanten kantoren. De Bordewijk is een aantrekkelijk kantoorpaviljoen met een menselijke maat. Met haar positie op de kop vormt het gebouw de entree van het gebied. Op het Hofzichtpark zijn nu o.a. Aegon, Total E&P, Stichting Koninklijke Visio Nederland, Benelux voor de Intellectuele Eigendom en Verbond van Verzekeraars gevestigd.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de vrijwel directe ligging naast de N14 en de N44. Beide op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het kantoorgebouw, alwaar de A4 (Rotterdam _ Amsterdam), A12 (Den Haag _ Utrecht) en A13 (Den Haag _ Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van station Mariahoeve. Dit station is makkelijk te bereiken per trein, tram en bus:

Trein:
NS-sprinter tussen Amsterdam en Den Haag.
Tram 6 (HTM):
rijdt tussen Den Haag Leyenburg en Leidschendam Noord
Bus 24 (HTM):
rijdt tussen Kijkduin en Station Mariahoeve.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Mariahoeve 1e herziening (Loolaan), en heeft de bestemming 'kantoor'.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel B.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 135 /m2/jaar
Huurconditie Per vierkante meter per jaar
Servicekosten Prijs nader overeen te komen
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1991-2000
Oppervlakten
Oppervlakte 354 m2 (in units vanaf 127 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen 1 niet-overdekte parkeerplaatsen
Parkeerkosten Vanaf € 1.250 per parkeerplaats per jaar (21\% BTW van toepassing)

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder