de Bruyn Kopsstraat 12

2288 ED Rijswijk


1.791 m2

€ 95 /m2/jaar

Omschrijving

Algemeen:
Het betreft een zelfstandig kantoorgebouw. Het gebouw is zeer representatief te noemen en beschikt over een eigen ondergelegen parkeergarage. Onlangs geheel gerenoveerd en derhalve zo te betrekken.

Door de hoekligging en de ligging recht tegenover het European Patent Office heeft het gebouw een zeer hoge attentiewaarde.

Overige huurders in het gebouw zijn New Main, PMV en Prodapt Consulting.

Locatie:
Het gebouw is gelegen op businesspark Plaspoelpolder. De Plaspoelpolder heeft een zeer strategische ligging binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De pluriforme economische bedrijvigheid en de ligging maken het gebied tot een belangrijke economische motor voor de gemeente én voor de metropolitane regio als geheel. Het geldt als 'banenmotor', met 15.000 banen en daarnaast ongeveer 6.000 afgeleide banen in de regio.

Het bedrijventerrein wordt momenteel getransformeerd naar een dynamisch gebied waar wonen en werken samen gaan.

Adres:
De Bruyn Kopsstraat 12 - 14 (2288 ED) te Rijswijk.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 2.725 m² VVO kantoorruimte, verdeeld over 6 kantoorverdiepingen en 2 parkeerlagen. Voor de verhuur is thans circa 1.791 m² VVO kantoorruimte beschikbaar welke als volgt is verdeeld:

VerdiepingMetrage Aanvaarding
1e verdiepingCirca 390 m²Per direct
2e verdiepingCirca 467 m²01-05-2019
3e verdiepingCirca 467 m²01-05-2019
4e verdiepingCirca 467 m²Per direct

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren:
In de ondergelegen parkeergarage zijn ruim voldoende parkeerplaatsen voor verhuur beschikbaar (parkeernorm 1:90). Tevens kan er op de openbare weg gratis worden geparkeerd.

Huurprijs:
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte: € 95,- per m² per jaar.
Parkeerplaatsen: € 500,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status:
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten:
De servicekosten bedragen € 35- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie

Levering en diensten:
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
-Gasverbruik inclusief vastrecht;
-Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
-Waterverbruik inclusief vastrecht;
-Onderhoud en periodieke controle van:
-Verwarmingsinstallatie(s);
-Luchtbehandelingsinstallatie(s);
-Liftinstallatie(s);
-Hydrofoorinstallatie(s);
-Brandmelderinstallatie(s);
-Dakbedekking;
-Overheaddeur parkeergarage;
-Intercominstallatie
-Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten;
-Onderhoud groenvoorziening buiten;
-Legionellapreventie;
-Ongediertebestrijding;
-Vuilafvoer;
-Glasbewassing;
-Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling:
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn:
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering:
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:

-Representatieve centrale entree;
-Twee personenliften;
-Intercomsysteem met elektronische deuropener;
-Verwarming door middel van c.v.-gasinstallatie;
-Koeling door airconditioningsysteem;
-Te openen ramen;
-Balkons;
-Zonneschermen buiten, handmatige bediening;
-Nieuw systeemplafond met verlichtingsarmaturen (hoogfrequent tl + spots);
-Vloerbedekking;
-Gerenoveerde toiletgroep;
-Gerenoveerde pantry;
-Kabelgoten met elektra- en databekabeling.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie:
Zeer centraal gelegen op bedrijventerrein “Plaspoelpolder“. De Plaspoelpolder in Rijswijk is een uitstekend bereikbaar businesspark in het hart van de randstad. Het businesspark omvat zes decennia aan bedrijvigheid en heeft zich organisch ontwikkeld tot het grootste en meest veelzijdige businesspark van de regio Haaglanden. De Plaspoelpolder is met 15.000 werknemers en ruim 400 bedrijven een echte banenmotor in de regio.

Verschillende delen van de Plaspoelpolder zijn inmiddels herontwikkeld of staan in de planning om herontwikkeld te worden. De gemeente werkt actief samen met ondernemers en vastgoedeigenaren om weinig kansrijke kantoorpanden te transformeren of de locaties te herontwikkelen na sloop. Vervangende functies zijn oa leisure/horeca, (studenten)huisvesting en shared work space.

Het kantoorgebouw is recht tegenover het nieuwe European Patent Office gelegen en in de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties zoals TUI, Shell en CBR. Ook zijn er vele voorzieningen op het gebied van lunchgelegenheden, sportclubs, E-laad carcharges en hotels.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Bestemming:
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Plaspoelpolder' en heeft de bestemming 'Bedrijvigheid (kantoor)'.

Energielabel:
De kantoorruimte beschikt over een Energielabel G.

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 95 /m2/jaar
Huurconditie Per vierkante meter per jaar
Servicekosten € 35
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1981-1990
Oppervlakten
Oppervlakte 1.791 m2 (in units vanaf 390 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen 20 niet-overdekte parkeerplaatsen
Parkeerkosten Vanaf € 500 per parkeerplaats per jaar (21\% BTW van toepassing)

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder