IJzerwerf 0 ong

2544 EP Den Haag


800 m2

€ 925.000 k.k

Omschrijving

Algemeen
Het beleggingsobject is gelegen op bedrijventerrein Zichtenburg. Samen met het aangrenzende bedrijventerrein Kerketuinen en Dekkershoek vormen ze een bedrijventerrein van formaat in Zuid-Den Haag. De bedrijvigheid is lokaal en regionaal gericht en heeft een sterke relatie met het Westland.

Adres
IJzerwerf 17, (2544 EP) Den Haag.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 800 m² VVO en is als volgt verdeeld:

VerdiepingOppervlakte
Begane grondcirca 400 m² VVO
1e verdiepingcirca 400 m² VVO

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Er bevinden zich 17 parkeerplaatsen op het eigen terrein, welke momenteel beschikbaar zijn voor de verhuur. Tevens is aan de openbare weg voldoende parkeergelegenheid.

Kadastrale gegevens
Gemeente:Loosduinen
Sectie:M
Nummer:6003
Grootte: 13 a 48 ca
Eeuwigdurend erfpacht.

Opleveringsniveau
Het gebouw verkeert technisch gezien in goede staat.

Milieustatus
Asbest
Voor zover verkoper bekend bevat het object geen milieubelastende verontreinigingen die het feitelijk gebruik op enige wijze belemmeren.

Bodemsituatie
Voor zover verkoper bekend bevat het perceel geen milieubelastende verontreinigingen die het feitelijk gebruik op enige wijze belemmeren.

Bestemmingsplan
Conform het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein ZKD (Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek) zoals vastgesteld door de Raad op 1 oktober 2015, geldt de bestemming ter plaatse van: 'Bedrijf' (artikel 3). Voor de volledigheid verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl alwaar u de volledige informatie kunt vinden.

Locatie
Het beleggingsobject is gelegen centraal op het bedrijventerrein Kerketuinen _ Zichtenburg.
Het gebied Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek ligt in het zuidwesten van Den Haag op de rand van de wijk Loosduinen. De omvang van het totale gebied beslaat ca. 80 hectare.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met eigen alsmede het openbaar vervoer is goed te noemen.

Met het eigen vervoer vindt men met 5 autominuten via de Provinciale weg N211 directe aansluiting op het Rijkswegennet (A4 Den Haag _ Rotterdam).

Openbaar vervoer
Op loopafstand is de halte van tramlijn 4 gelegen en Stadsbuslijn 25 (halte Beresteinlaan).

Huurder
TranceArt Academie B.V, is een landelijk erkend toonaangevend opleidingsinstituut voor bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en tranceformatie. Het instituut biedt erkende opleidingen en trainingen aan.

Huuropbrengst
TranceArt Academie B.V. heeft een huurtermijn van 12 jaar, welke gesloten is op 1 september 2018 en eindigt per 31 augustus 2030 met een verlengingsperiode van 5 jaren. Een opzegtermijn van 12 maanden is van toepassing.

De huur bedraagt € 76.000,00 per jaar.

Huurder heeft een huurkorting toegekend gekregen van € 114.008,00 welke over 6 jaren als volgt wordt verdeeld:

Huurkorting Huurprijs
Jaar 1: € 31.600,00 Jaar 1: € 46.620,00 per jaar
Jaar 2: € 29.800,00 Jaar 2: € 48.510,00 per jaar
Jaar 3: € 26.008,00 Jaar 3: € 52.482,00 per jaar
Jaar 4: € 16.672,00 Jaar 4: € 62.294,00 per jaar
Jaar 5: € 9.928,00 Jaar 5: € 69.376,00 per jaar
Jaar 6 t/m 12: € 79.800,00 per jaar

De waarborgsom bedraagt € 11.100,00.

Vraagprijs € 925.000,- k.k.

Vaste lasten
OZB€ 550,00
Verzekering€ 858,00
Waterschapslasten€ 206,00
Rioolrecht€ 140,00

Bijzonderheden
Huurder is het eerste recht van koop toegekend.
Deze aanbieding geschiedt onder voorbehoud van algehele goedkeuring van opdrachtgever. Bovenstaande projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen dan bent u ons geen courtage verschuldigd.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Kenmerken

Overdracht
Koopprijs € 925000
Koopconditie Kosten koper
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 2001-2010
Oppervlakten
Oppervlakte 800 m2 (in units vanaf 800 m2)
Perceeloppervlakte 1.348 m2
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen 17 niet-overdekte parkeerplaatsen
Parkeerkosten Vanaf € 450 per parkeerplaats per jaar (21\% BTW van toepassing)

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder