Kleveringweg 4 - units

2616 LZ Delft


105 m2

€ 695 p/m

Omschrijving

NIEUW IN DE VERHUUR UNIEKE BUSINESS UNITS!

Het vrijstaande representatieve kantoor-/ bedrijfsgebouw is gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein Ypenburgse Poort. Het gebouw heeft een fraaie architectuur en beschikt over een hoogwaardig afwerkingsniveau. Het gebouw beschikt over grote kantoorvloeren, maar sinds kort ook over drie compleet gerenoveerde business units op de begane grond. De drie business units zijn direct achter de ruime representatieve entreehal gesitueerd aan de snelwegzijde van het gebouw. De business units zijn voorzien van een fraaie pantry en door middel van veel ramen en glas wordt een licht kantoor gecreëerd.

De ruime entreehal op de begane grond is voorzien van een bemande receptie, bedoeld voor algemeen gebruik. Gebruikers in het gebouw zijn op dit moment onder meer Projectmanagement Den Dekker, Nox People, Computerplan.

Adres
Kleveringweg 4 (2616 LZ) Delft.

Oppervlakte
De business units zijn beschikbaar ca. 35 m² VVO. De units worden hoogwaardig opgeleverd, met gebruik van een mooie pantry. De navolgende units zijn op dit moment voor de verhuur beschikbaar.

Verdieping Metrage VVO
Business unit 0.1 Ca. 35 m²
Business unit 0.2 Ca. 35 m²
Business unit 0.3 Ca. 35 m²
Totaal Ca. 105 m²

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Kadastrale gegevens
Gemeente : Delft;
Sectie : N;
Nummer : 3310;
Grootte : 35 a.

Huurprijs
De huurprijs betreft een all-in huurprijs. Per business unit bedraagt de all-in huurprijs € 695,- per maand. Dit is inclusief de navolgende voorzieningen:
- Servicekosten;
- Internet;
- 1 (één) parkeerplaats.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn verwerkt in de all-in huurprijs.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

A. Verwarming
De levering van warmte door middel van de gemeenschappelijke CV-installatie, zijnde inclusief de kosten van o.a. gasverbruik, bediening en onderhoud van deze installatie;

B. Elektriciteit
De levering van elektriciteit ten behoeve van huurders, verlichting in algemene ruimten en aanwezige installaties, meterhuur en vastrecht;

C. Water
De levering van water inclusief kosten van vastrecht en meterhuur;

D. Technische Installatie
Het onderhoud, periodieke controle en elektriciteitsverbruik van technische installaties, waaronder o.a., indien aanwezig, koel- en ventilatiesysteem, wisselen van filters, automatische deurinstallatie, schuifhekinstallatie, hydrofoorinstallatie en vuilwaterpomp/drainagepomp, CV-installatie, brandmeldinstallatie, storingsmelder(s), noodstroominstallatie, parkeerslagboominstallatie, deurbel/videofooninstallatie/intercominstallatie;

E. Glasbewassing
De glasbewassing van buitenbeglazing alsmede in gemeenschappelijke ruimten;

F. Schoonmaak
De schoonmaak van algemene ruimten en buitenterrein, de noodtrappenhuizen, liften, ophalen huisvuil conform de geldende milieueisen. Indien gewenst zal gescheiden afvoer van huisvuil en papier plaatsvinden;

G. Lift
Het onderhoud, elektriciteitsverbruik en keuringskosten ten behoeve van aanwezige liftinstallatie(s);

H. Verlichting
Het vervangen van defecte verlichting in algemene verkeersruimte, gevelverlichting en terrein;

I. Terrein
Het onderhoud van het terrein in zijn algemeen waaronder o.a. het straatwerk, opstallen, groenvoorziening, verlichting en schuifhekinstallatie;

J. Zonwering
Het onderhoud en reparatie van zonwering;

K. Verzekering
Assurantiepremie buitenbeglazing;

L. Legionella / bacteriën
De kosten voor preventief onderzoek en noodzakelijke maatregelen ter voorkoming en bestrijding van legionella en/of verontreinigingen in het gehuurde, zijnde o.a. in het water- en ventilatiesysteem;

M. Diversen
De receptie op de begane grond welke thans gefaciliteerd wordt door Computerplan zal tevens voor huurder fungeren als doorverwijzings- en ontvangstbalie. Deze extra service wordt omgeslagen in de servicekosten zolang Computerplan deze receptie functie in stand houdt. Secretariële en/of administratie ondersteuning is hierbij niet inbegrepen.

N. Diversen
De leveringen en diensten welke niet uitdrukkelijk onder A t/m M zijn omschreven echter wel tot deze categorieën behoren danwel geacht worden tot de leveringen en diensten te behoren en/of in nader overleg tussen huurder en verhuurder worden overeengekomen.

O. Administratiekosten
De administratiekosten van de hiervoor onder sub A t/m M vermelde leveranties en diensten, welke worden gesteld op 5% van die kosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
Een minimale huurtermijn van 1 (één) jaar.

Oplevering
Het gehuurde zal hoogwaardig worden opgeleverd, onder andere voorzien van:
- Sanitaire voorzieningen op de begane grond;
- Gedeelde pantry;
- Klimaatinstallatie;
- Systeemplafond met hoogfrequente energiezuinige verlichtingsarmaturen;
- Bandrasters;
- Nieuwe vloerbedekking (geëgaliseerd);
- Zonwering;
- Bouwkundige wanden en kolommen, stalen beplating aan gevelzijde (boven en onder ramen) geschilderd en hersteld;
- Gesausde wanden;
- Internet;
- Eén parkeerplaats op het parkeerterrein.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
De business units zijn gelegen op een zichtlocatie aan de A13 op het kleinschalig bedrijventerrein Ypenburgse Poort. In de directe omgeving bevinden zich tal van bedrijven zoals McDonald's, Hanos, Shurgard, Shanghai Hotel Holland Delft en Karwei.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met zowel de auto als het openbaar vervoer is goed.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe ligging aan de A13, afrit Delft Noord. Gelegen op luttele autominuten van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag _ Amsterdam), A12 (Den Haag _ Utrecht) en A13 (Den Haag _ Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens goed bereikbaar.:

Tram 19 (HTM):
rijdt tussen Delft Tanthof en Leidschendam / Leidsenhage.
Bus 60 (Veolia):
rijdt tussen Delft CS en Den Haag Leidschenveen.
Bus 62 (Veolia):
rijdt tussen Delft en Nootdorp.

Bijzonderheden
Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Delft Oost (Delftse Hout)' en heeft de bestemming 'bedrijventerrein'.

Energielabel
Het gebouw beschikt thans over Energielabel C

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 695 p/m
Huurconditie Per maand
Servicekosten Prijs nader overeen te komen
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1991-2000
Oppervlakten
Oppervlakte 105 m2 (in units vanaf 35 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen 1 niet-overdekte parkeerplaatsen
Parkeerkosten In overleg

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder