Koninginnegracht 10

2514 AA Den Haag


807 m2

€ 175 /m2/jaar

Omschrijving

Algemeen
Het kantoorgebouw ligt op één van de meest prestigieuze en tegelijkertijd praktische locaties van Den Haag. In de buurt van het Malieveld en het Ministerie van Financiën vindt u een historische reeks van klassieke gebouwen. De façade van nummer 10 heeft een modern uiterlijk en biedt circa 2.000 m² kantoorruimte en 17 parkeerplaatsen in de privégarage onder het gebouw.

Het kantoorgebouw is gerenoveerd volgens de actuele duurzaamheid standaards en associeert zich met topkwaliteit van de zakelijke dienstverlening. Het NS station Den Haag Centraal bevindt zich op loopafstand en direct achter nummer 10 vindt u het historische centrum met zijn vele antiekwinkels, stadspaleizen, musea, theaters en restaurants.

Adres
Koninginnegracht 10 (2514 AA) Den Haag.

Oppervlakte & prijzen
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 2.017 m².
Voor de verhuur is thans circa 806,80 m² VVO kantoorruimte beschikbaar; verdeeld in de volgende units:

Unit Aantal werkplekkenPrijs per maand
1.01 9 à 10 pers€ 1.325,-
1.02 1 pers € 175,-
1.03 1 pers € 175,-
1.07 3 à 4 pers€ 650,-
1.08 2 à 3 pers€ 500,-
1.09 3 à 4 pers€ 625,-
1.10 6 à 7 pers€ 825,-
2.09 3 à 4 pers€ 600,-
2.11 2 à 3 pers€ 435,-
2.12 3 à 4 pers€ 600,-
3.01 7 à 8 pers€ 1.025,-
3.02 5 à 6 pers€ 900,-
3.08 3 à 4 pers€ 625,-
3.09 4 à 5 pers€ 725,-
4.01 8 à 9 pers€ 1.100,-
4.03 3 à 4 pers€ 525,-
4.04 3 à 4 pers€ 600,-

De prijzen zijn met btw te vermeerderen.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren & prijzen
Er zijn circa 17 parkeerplaatsen beschikbaar. De kosten voor een parkeerplaats zijn € 150,- per maand, te vermeerderen met BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
-Gasverbruik inclusief vastrecht;
-Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
-Waterverbruik inclusief vastrecht;
-Onderhoud en periodieke controle van:
-Verwarmingsinstallatie(s);
-Luchtbehandelingsinstallatie(s);
-Liftinstallatie(s);
-Hydrofoorinstallatie(s);
-Glazenwasinstallatie(s);
-Brandmelderinstallatie(s);
-Gebouwbewakingsinstallatie(s);
-Storingsmelderinstallatie(s);
-Noodstroominstallatie(s);
-Handmatige of motorische aangedreven deuren;
-Intercom;
-Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede
zonwering, het verwijderen van sneeuw en ijs, beglazing gemeenschappelijke ruimten, terrassen, parkeerkelder en/of terrein;
-Assurantiepremie buitenbeglazing;
-Onderhoud lampen en buizen in gemeenschappelijke ruimten;
-Het (periodiek) schoonhouden en ontstoppen van goten, hemelwaterafvoeren;
-Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Openbaar vervoer
Het object is met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Het NS station Den Haag Centraal ligt op enkele minuten loopafstand. Direct tegenover het object bevinden zich haltes van diverse tram- en buslijnen, waardoor goede openbare verbindingen binnen de stad zijn gewaarborgd.

Eigen vervoer
Ook met het eigen vervoer is het object uitstekend bereikbaar. De Utrechtse Baan geeft directe aansluiting op het Rijkswegennet: A4 Den Haag _ Amsterdam, A12 Den Haag _ Utrecht, A13 Den Haag _ Rotterdam alsmede de N44 / A44 Den Haag _ Wassenaar _ Amsterdam.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Binnenhof e.o.' en heeft de bestemming 'kantoor'.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 175 /m2/jaar
Huurconditie Per vierkante meter per jaar
Servicekosten Prijs nader overeen te komen
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1981-1990
Oppervlakten
Oppervlakte 807 m2 (in units vanaf 30 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen 17 niet-overdekte parkeerplaatsen
Parkeerkosten Vanaf € 1.500 per parkeerplaats per jaar (21\% BTW van toepassing)

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder