Lange Voorhout 7

2514 EA Den Haag


6.066 m2

€ 225 /m2/jaar

Omschrijving

Algemeen
Het betreft het klassieke monumentale kantoorpand 'Bentinck Huis' gelegen in de meest representatieve omgeving van Den Haag. Het rijksmonument is een combinatie van klassieke en moderne architectuur. Achter de monumentale gevel en hal uit de 18e eeuw van het Lange Voorhout 7, bevindt zich een atrium en een binnentuin die leidt tot de moderne kantoorruimten. Het totale object omvat circa 6.066 m² v.v.o. kantoorruimte. Het klassieke deel van het gebouw, met de hoofdentree aan het Lange Voorhout, heeft een traditionele indeling, is opgebouwd uit 4 verdiepingen en omvat circa 2.000 m² kantoorruimte. Vanaf januari 2019 wordt het gebouw volledig gerenoveerd waarbij een hoog opleveringsniveau en een voortreffelijk binnenklimaat wordt nagestreefd.

Adres
'Bentinck Huis'
Lange Voorhout 7, 2514 EA Den Haag

Oppervlakte
Voor de verhuur is thans circa 6.066 m² VVO kantoorruimte beschikbaar, als volgt verdeeld.

Verdieping Metrage
-1 Circa 286 m² VVO
00 Circa 1.352 m² VVO
01 Circa 752 m² VVO
02 Circa 1.274 m² VVO
03 Circa 1.284 m² VVO
04 Circa 1.116 m² VVO

Het metrage is vastgesteld conform NEN 2580 meetcertificaat.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Er zijn circa 52 parkeerplaatsen beschikbaar in afsluitbare parkeergarage.

In de directe omgeving bevinden zich de parkeergarage onder het Plein, de APCOA-parkeergarage onder het Malieveld en de parkeergarage Tournooiveld.

Kadastrale gegevens
Gemeente:'s-Gravenhage
Sectie:E
Nummer:1488
Grootte: 21 a 60 ca
Omschrijving:BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

Huurprijs
Kantoorruimte
€ 225,00 per m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde BTW.

Parkeren
€ 2.500,00 per plaats per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Levering en diensten
De leveringen en diensten zullen nader worden bepaald.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
10 jaar + 5 jaar

Oplevering
Het object wordt volledig gerenoveerd tot een hoogwaardig en hedentijds kantoorgebouw.

Aanvaarding
Per 1 april 2020. (Eerder in overleg)

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het object is gelegen aan het Lange Voorhout in het historisch centrum van Den Haag nabij het regeringscentrum van het Binnenhof. Vele bekende organisaties hebben hier hun kantoren gevestigd, zoals de Amerikaanse, Britse, Zwitserse en Spaanse ambassades alsmede Van Lanschot Bankiers en de Universiteit Leiden. Het fameuze Hotel Des Indes en diverse uitstekende restaurants dragen bij aan het exclusieve karakter van onderhavige locatie.

Het kernwinkelgebied(en) aan het Noordeinde en de gezellige Denneweg dragen tevens bij aan de vereiste voorzieningen in de directe omgeving.


Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid van het gebouw met particulier vervoer is goed te noemen. De belangrijke uitvalswegen, zoals de A4 (Den Haag - Amsterdam), A12 (Den Haag - Utrecht), A13 (Den Haag - Rotterdam) en de A44 (Leiden - Amsterdam) liggen in de directe nabijheid.

Openbaar vervoer
Per openbaar vervoer is het object eveneens goed te bereiken. Het Centraal Station ligt op loopafstand. In de directe nabijheid zijn diverse opstapplaatsen van het OV die directe aansluiting geven naar het CS en Holland Spoor.


Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Binnenhof e.o.' en heeft de bestemming 'kantoor-2'.


Energielabel
De kantoorruimte beschikt momenteel over Energielabel A en BREEAM excellent.

Door de duurzame renovatie zal het energiegebruik merkbaar afnemen.

Monument
Dit monumentale kantoorpand is ingeschreven in het monumentenregister onder nummer: 17676.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 225 /m2/jaar
Huurconditie Per vierkante meter per jaar
Servicekosten Prijs nader overeen te komen
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode -1905
Oppervlakten
Oppervlakte 6.066 m2 (in units vanaf 1226 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen 52 niet-overdekte parkeerplaatsen
Parkeerkosten Vanaf € 2.500 per parkeerplaats per jaar (21\% BTW van toepassing)

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder