Loosduinse Hoofdstraat 555 -565

2552 AE Den Haag


1.538 m2

€ 125 /m2/jaar

Omschrijving

Algemeen
Het object is gelegen in winkelcentrum Loosduinen met een grote diversiteit aan horecagelegenheden, winkels en (lokale) ondernemers, te denken valt aan: Hema, Albert Heijn, Bart Smit, Beter horen, Blokker en Decorette. Ook ABN AMRO en de Hypotheekshop zijn hier gevestigd.

Adres
Loosduinse Hoofdstraat (2552 AE) Den Haag.

Oppervlakte
Het betreft het kantoorgebouw De Kleine Keizer gelegen in winkelcentrum Loosduinen en is in totaal groot circa 4.348 m² VVO, waarvan kantoorruimte voor verhuur beschikbaar is op de 2e en 3e verdieping.

Voor de verhuur is het volgende beschikbaar:
UnitMetrage
Unit 2.1 circa 558 m² VVO
Unit 2.2 circa 477 m² VVO
Unit 3.1circa 503 m² VVO
Totaalcirca 1.538 m² VVO

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Aan de openbare weg zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

Kadastrale gegevens
Gemeente:'s-Gravenhage
Sectie:G
Nummer:3057
Grootte: 10 are 95 centiare
Omschrijving:BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte bedraagt € 125,- per m² vvo, per jaar te vermeerderen met BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 30,00 per m² vvo, per jaar, te vermeerderen met BTW.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
-Energiekosten inclusief vastrecht ten behoeve van de gehuurde ruimte;
-Onderhoud en periodieke controle van de verwarmings-, luchtbehandelings-, koel-, regel-, elektrische- en brandmeldinstallatie;
-Onderhoud van buitenterrein en de groenvoorziening;
-Gevelreiniging en glasbewassing buitenzijde;
-Schoonhouden en periodiek reinigen van de algemene ruimten;
-Glasverzekering;
-Administratiekosten van de hiervoor vermelde leveringen en diensten welke worden gesteld op 5% van die kosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.
Oplevering
Het object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met in ieder geval de volgende voorzieningen:

-Nieuw systeemplafond met LED-verlichting in combinatie met aanwezigheidsdetectie;
-Geëgaliseerde vloer;
-Vaste wanden en kolommen opnieuw gesaust;
-Nieuwe pantry;
-Gerenoveerde sanitaire voorzieningen;
-Mechanische ventilatie voorzien van topkoeling;
-Centrale verwarming;
-Te openen ramen;
-2 liften.

Verhuurder zal medio april 2020 starten met de werkzaamheden aan de gevel, zoals onder andere metselwerk van het gehele pand zal worden gereinigd en geimpregneerd, voegwerk zal waar nodig worden hersteld, alle houten gevelkozijnen zullen worden nagezien op functioneren, alle houten gevel kozijnen zullen worden nagezien op functioneren en waar nodig worden hersteld, alle houten gevel kozijnen, luifels en verdere houten betimmeringen zullen worden geschilderd,
alle betonnen delen zullen worden gereinigd en indien noodzakelijk geschilderd, nazien van alle HWA's en indien noodzakelijk worden hersteld/vernieuwd, nabij gasmeterruimte zal plafond worden vernieuwd.

In nader overleg kunnen partijen een ander opleveringsniveau overeenkomen.

Aanvaarding
Per direct.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het object is gelegen in winkelcentrum Loosduinen. Dit is een wijkwinkelcentrum, gevestigd in een oude dorpskern en op steenworp afstand gelegen van badplaats Kijkduin.
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is goed te noemen.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend middels verkeersader de Lozerlaan welke overgaat op de N211is het rijkswegennet snel te bereiken.

Openbaar vervoer
Op enkele minuten loopafstand bevindt zich een bushalte voor buslijn 26 (richting Den Haag HS - Station Voorburg) buslijn 31 (richting Leyenburg-Hoek van Holland) en een tramhalte voor tramlijn 2 (richting Kraayenstein- Leidschendam) en 3 (Loosduinen _ Zoetermeer Centrum West.

Bijzonderheden

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan Centrum Loosduinen en heeft de bestemming kantoor.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel C.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.
Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 125 /m2/jaar
Huurconditie Per vierkante meter per jaar
Servicekosten € 30
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding Direct
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1981-1990
Oppervlakten
Oppervlakte 1.538 m2 (in units vanaf 477 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder