Prins Bernhardlaan 175

2273 DP Voorburg


453 m2

€ 145 /m2/jaar

Omschrijving

Algemeen
De kantoorruimte is gelegen op een uitstekende zichtlocatie in het verzamelgebouw Corbulo gelegen aan een doorgaande weg in Voorburg. Andere huurders in het gebouw zijn onder andere The Little Gym, Revynu, BENU Apotheek en Dijkhuizen Makelaars. Tevens biedt de directe omgeving een ruim aanbod aan winkels, horeca en goede OV-voorzieningen.

Adres
Prins Bernhardlaan 175 (2273 DP) te Voorburg.

Oppervlakte
De totale verhuurbare oppervlakte bedraagt circa 453 m² VVO kantoorruimte.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Diverse parkeermogelijkheden langs de openbare weg.

Kadastrale gegevens
Gemeente:Voorburg
Sectie:E
Nummer:8861

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte bedraagt € 145,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
In nader overleg.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
-elektraverbruik incl. vastrecht ten behoeve van de installaties en verlichting van de algemene
ruimten en overige kosten;
-verbruik water incl. vastrecht en overige kosten;
-gasverbruik incl. vastrecht en overige kosten;
-onderhoud buitenterrein en groenvoorziening;
-onderhoud parkeerbewakingsinstallatie;
-serviceabonnement slagboominstallatie;
-brandpreventie;
-onderhoud en periodieke controle van brandblusapparatuur;
-onderhoud en periodieke controle brandmeldinstallatie;
-onderhoud en periodieke controle noodverlichtingsinstallaties;
-onderhoud en periodieke controle van verwarmingsinstallatie en/of luchtbehandelinstallatie;
-onderhoud en periodieke controle buitenzonweringen;
-onderhoud en periodieke controle slagboominstallatie;
-onderhoud en periodieke controle toegangscontrole-installatie;
-onderhoud en periodieke controle roldeuren;
-onderhoud en periodieke controle van liftinstallaties en keuringen;
-onderhoud koelinstallatie;
-onderhoud drukverhogingsinstallatie;
-vuilwaterpomp;
-onderhoud van de gemeenschappelijke verlichting (buiten);
-schoonmaakkosten, beglazing, buitenzijde alsmede zonwering, terrassen, gevels,
-parkeerkelder c.q. garage en/of terrein;
-gebruikersheffingen zoals verontreinigingsrechten en kosten VVE;
-dakveiligheid;
-periodieke legionella controle;
-administratiekosten ad. 5% te berekenen over de kosten van de hierboven genoemde
leveringen en diensten en speciale voorzieningen, exclusief BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het object wordt als casco verhuurd. In overleg met de verhuurder is een ander opleveringsniveau bespreekbaar.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het Corbulo gebouw ligt in het verlengde van het winkelcentrum De Julianabaan, waarnaast een groot aantal landelijk opererende winkelketens, zoals AH, Jumbo, Blokker, Etos, HEMA, Bruna en McDonalds zijn gevestigd. Tevens zijn er lokale ondernemers gevestigd alsmede diverse gezellige lunchgelegenheden.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
Met de auto is het Rijkswegennetwerk uitstekend bereikbaar. Binnen enkele autominuten is de A12 (Den Haag _ Utrecht) bereikbaar alsmede de N14, welke enerzijds aansluit op de N44 en overgaat in de A44 (Den Haag _ Knooppunt Burgerveen) en anderzijds aansluit op de A4 (Midden Delfland _ Amsterdam).

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van de tramhalte Mgr. van Steelaan met tramlijn 2. Tevens bevindt zich schuin voor de deur de bushalte Koningin Julianaplein met buslijn 23, welke een directe verbinding heeft met het NS station Voorburg.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan Voorburg Midden en heeft de bestemming Centrum -1.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 145 /m2/jaar
Huurconditie Per vierkante meter per jaar
Servicekosten Prijs nader overeen te komen
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1991-2000
Oppervlakten
Oppervlakte Niet beschikbaar
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder