Prinses Beatrixlaan 582 -07.02

2595 BM Den Haag


240 m2

€ 210 /m2/jaar

Omschrijving

Algemeen
WTC The Hague bestaat uit circa 60.000 m² kantoorruimte, verdeeld over 5 torens (tot 110 meter hoog), een viersterrenhotel met 200 kamers, ruim 200 luxe appartementen en een twee-laags ondergrondse parkeergarage met plaats voor ruim 1.000 autos. WTC The Hague focust zich op het vertalen van de wensen en eisen van de eindgebruiker in het gebouw, locatie en gebied. Het mixed-user karakter van wonen, werken en verblijven vormt daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren, zijn in het gebouw functies gevestigd zoals permanente bewaking (het pand is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk), een NH Hotel, N-Joy fitness (open van 07.00 uur tot 22.00 uur), een beautysalon en een congres-/vergadercentrum.
In het complex zijn diverse horecavoorzieningen gesitueerd, waaronder AH-to-Go, Coffeecompany, SHOKU (sushi) en trendy café/restaurant Mondano). Om het gebouw zijn meer dan 100 bedrijven, van groot naar klein gevestigd.

Adres
WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582 (2595 AB) Den Haag.

Kadastrale gegevens
Gemeente: s-Gravenhage
Sectie: R
Nummer:13627
Grootte: 1 ha 53 a 90 ca
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) ERF - TUIN

Parkeren
Drie parkeerplaatsen in ondergelegen parkeergarage. In de parkeergarage is sprake van zgn. zwerfparkeerplaatsen.

Oppervlakte
Voor de verhuur is momenteel circa 240,4 m² beschikbaar gelegen op de 7e verdieping (unit 07.02) in de E-toren.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Huurprijs
Kantoorruimte € 210,- per m² per jaar.
Parkeerplaatsen € 2.400,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

Het betreft hier een onderhuursituatie.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 55,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Levering en diensten
Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen wordt aangeboden:

- Nachtveiligheidsdienst, bewaking, servicedesk;
- Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht en netbeheer t.b.v. verbruik in door huurder gehuurde ruimte;
- Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht en netbeheer t.b.v. verbruik gemeenschappelijke ruimten en de gebouw gebonden
installaties en systemen;
- Waterverbruik inclusief vastrecht;
- Rioolrecht;
- Onderhoud en periodieke controle van de gebouw gebonden installaties en systemen;
- Contracten incl. telefoonkosten t.b.v. doormeldinstallaties van o.a. brandmeldinstallatie, liftinstallatie en de
gebouwbewakingsinstallatie;
- Schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten & liften, beglazing buitenzijde (alsmede zonwering, beglazing
gemeenschappelijke ruimten, gemeenschappelijke terrassen, parkeerkelder en/of terrein;
- Verzorging huisvuil, containerhuur e.d. ten behoeve van algemene afvalstromen (niet huurder specifieke afvalstromen als
vetten, oliën en/of chemisch afval);
- Interne bewegwijzering;
- Bijdrage restaurantvoorziening;
- Assurantiepremie buitenbeglazing;
- Administratie- en beheerskosten ad 5% over de bovenomschreven leveringen en diensten, te vermeerderen met de
wettelijke omzetbelasting.
- Het voorschot voor warmte en koude (via derden: Engie Services circa € 15,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW).

Verhuurder behoudt zich het recht voor om bovengenoemde leveringen en diensten, alsmede de daarbij behorende servicekosten tussentijds aan te passen of te laten vervallen.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Bijzonderheden / faciliteiten:
Het is voor de huurders mogelijk om lid te worden van de WTC The Hague International Business Club. Tevens is het mogelijk om in het conference center grote en kleine ruimten te reserveren met de daarbij horende services.

Naast deze functies worden ook de volgende faciliteiten, services en diensten aangeboden:
- Audio- en visuele middelen;
- Automatenvoorziening;
- Beveiliging;
- Bloemenservice;
- Cateringservice;
- Chauffeurs- en taxiservice;
- Fietsuitleenservice;
- Fitness/wellness/fysiotherapie;
- Kantoorbenodigdheden/apparatuur;
- Kunstuitleenservice (Art Gallery);
- Kinderopvang/naschoolse opvang;
- Koeriersdienst;
- MyPup pakket ontvangstdienst;
- PC_specialistenservice;
- Receptiediensten;
- Schoonmaakservice;

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van WTC The Hague: www.wtcthehague.com.

Huurtermijn
Het betreft een onderhuursituatie. De onderhuurovereenkomst kan derhalve nooit langer duren dan de hoofdhuurovereenkomst.
N.t.b.

Oplevering
Het gehuurde zal leeg en ontruimd worden opgeleverd vanuit onderverhuurder in de volgende conditie:
- Systeemplafond inclusief TL-armaturen;
- Kabelgoten inclusief wandcontactdozen;
- Basis elektrische installatie;
- Brandmeldsysteem en ontruiming;
- Sprinklerinstallatie;
- Sanitaire voorzieningen in de algemene ruimte;

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
WTC The Hague ligt in het hart van het Beatrixkwartier aan de Beatrixlaan te Den Haag. Het Beatrixkwartier is een voorbeeld van een ambitieuze gebiedsontwikkeling, waar functies als verblijven, werken, recreëren en wonen worden geïntegreerd.

Het bruisende centrum van Den Haag op loopafstand biedt een tal van horecagelegenheden waar men terecht kan voor een zakenlunch of borrel.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de zeer nabijgelegen Utrechtsebaan, alwaar de A4 (Den Haag _ Amsterdam), A12 (Den Haag _ Utrecht) en A13 (Den Haag _ Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
De RandstadRail ligt aan de Prinses Beatrixlaan, direct voor WTC The Hague. Met de RandstadRail zijn de stedelijke kernen van Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer met elkaar verbonden. Den Haag Centraal Station ligt op 10 minuten afstand, met treinverbindingen door heel Nederland en daarbuiten.

WTC The Hague ligt vlakbij twee internationale luchthavens. Schiphol is in 30 minuten bereikbaar en Rotterdam The Hague Airport in slechts 15 minuten.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan Bezuidenhout en heeft de bestemming GD - 3.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 210 /m2/jaar
Huurconditie Per vierkante meter per jaar
Servicekosten € 55
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 2011-
Oppervlakten
Oppervlakte 240 m2 (in units vanaf 240 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen 3 niet-overdekte parkeerplaatsen
Parkeerkosten Vanaf € 2.400 per parkeerplaats per jaar (21\% BTW van toepassing)

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder