Spaarneplein 2

2515 VK Den Haag


11.140 m2

€ 140 /m2/jaar

Omschrijving

Algemeen
Voor verhuur is dit bijzondere kantoorgebouw met art deco elementen beschikbaar, wat langdurig in gebruik is geweest bij de Postbank en daarna als hoofdkantoor van Ziggo. Dit gebouw biedt kwalitatieve goede kantoorruimte voor een betaalbare prijs.

De kantoorruimte leent zich uitstekend voor meerdere gebruikers zoals een callcenter of een organisatie met een open kantoortuin. Door de ruime oppervlakte per etage alsmede de ruime ICT-capaciteit is dit gebouw tevens geschikt voor bedrijven en organisaties in de ICT-branche.

Het gebouw is functioneel en oogt klassiek van buiten, maar bijzonder modern van binnen. De gebruikte materialen en de bouwkundige constructie zijn degelijk. De omvangrijke hal met het monumentale trappenhuis hebben een statige en representatieve uitstraling. Supermodern en een monumentale beleving is de ideale combinatie om uw bedrijf te huisvesten.

Adres
Spaarneplein 2 (2515 VK) te Den Haag.

Oppervlakte
Voor de verhuur is thans circa 11.139,9 m² VVO kantoorruimte beschikbaar, welke als volgt is verdeeld:


VerdiepingMetrage

Kelder -2totaal221,1 m²

Kelder -1totaal2.331,1 m²
Bouwdeel A569,2 m²
Bouwdeel B233,6 m²
Bouwdeel C663,9 m²
Bouwdeel D124,0 m²
Bouwdeel E740,4 m²


Begane grondtotaal 1.510,6 m²
Bouwdeel A555,9 m²
Bouwdeel Bverhuurd
Bouwdeel Cverhuurd
Bouwdeel Dverhuurd
Bouwdeel E954,7 m²

1e verdiepingtotaal 1.468,5 m²
Bouwdeel A621,5 m²
Bouwdeel Bverhuurd
Bouwdeel Cverhuurd
Bouwdeel Dverhuurd
Bouwdeel E847,0 m²

2e verdiepingtotaal 2.554,8 m²
Bouwdeel A620,9 m²
Bouwdeel B326,2 m²
Bouwdeel C693,3 m²
Bouwdeel D205,1 m²
Bouwdeel E709,3 m²

3e verdiepingtotaal 2.384,3 m²
Bouwdeel A601,7 m²
Bouwdeel B225,5 m²
Bouwdeel C614,9 m²
Bouwdeel D230,8 m²
Bouwdeel E711,4 m²

4e verdiepingtotaal669,5 m²
Bouwdeel E669,5 m²

TOTAAL11.139,9 m²

Deelverhuur is bespreekbaar.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Bij het gebouw zijn circa 134 parkeerplaatsen beschikbaar. Naast twee bewaakte parkeerterreinen behorende bij het gebouw is ook in de omgeving nog de mogelijkheid van betaald parkeren.

Kadastrale gegevens
Gemeente:'s-Gravenhage
Sectie:R
Nummer:12787
Grootte: 5823 are en 23 centiare
Omschrijving:BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 139,50 per m² per jaar.

Archief-/opslagruimte
€ 60,00 per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 750,00 per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
Een nog nader vast te stellen voorschotbedrag per m² op basis van nacalculatie ten behoeve van gebouw gebonden kosten.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
-Gasverbruik inclusief vastrecht;
-Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
-Waterverbruik inclusief vastrecht;
-Onderhoud en periodieke controle van:
-Verwarmingsinstallatie(s);
-Luchtbehandelingsinstallatie(s);
-Liftinstallatie(s);
-Hydrofoorinstallatie(s);
-Glazenwasinstallatie(s);
-Brandmelderinstallatie(s);
-Gebouwbewakingsinstallatie(s);
-Storingsmelderinstallatie(s);
-Noodstroominstallatie(s);
-Handmatige of motorische aangedreven deuren;
-Intercom;
-Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede
zonwering, het verwijderen van sneeuw en ijs, beglazing gemeenschappelijke ruimten, terrassen, parkeerkelder en/of terrein;
-Assurantiepremie buitenbeglazing;
-Onderhoud lampen en buizen in gemeenschappelijke ruimten;
-Het (periodiek) schoonhouden en ontstoppen van goten, hemelwaterafvoeren;
-Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
10 (tien) jaar + 5 (vijf) optiejaren, kortere termijnen zijn bespreekbaar.

Oplevering
Het object wordt in huidige staat opgeleverd. Edoch voorzien van een nieuwe klimaatinstallatie en een volledig vernieuwde achterentree.

Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:

-Representatieve centrale entree met bemande receptie;
-Toegangscontrolesysteem;
-Koeling en verwarming door middel van all-air variabel volume systeem;
-Verlichting (500 lux en aanwezigheid detectie);
-Ventilatie (2*2,5 keer de ruimte inhoud);
-WKO installatie;
-Afzuiging via TL-5 armaturen en separate afzuigroosters;
-Overwerk regeling per bouwlaag;
-Pantry per verdieping voorzien van koelkast;
-2 dubbele toiletgroepen per verdieping;
-Kabelgoten in de vloer verzonken;
-3 personenliften en separate goederenlift;
-HR ketels voor noodverwarming;
-Eventueel medegebruik van vergadercentrum en restaurant voorziening.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Dit karaktervolle kantoorgebouw is uitstekend gelegen ten opzichte van het Rijkswegennet (A4, A12, A13), het OV en het centrum van Den Haag.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De ligging is gunstig ten opzichte van de uitvalswegen
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de goede aansluiting op de A4 (richting Amsterdam), A12/ Utrechtsebaan (richting Amsterdam-Rotterdam-Utrecht) en de A13 (richting Rotterdam).

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van station Hollands Spoor en vanaf Den Haag Centraal Station is het object binnen 10 minuten te bereiken. Diverse tram- en bushaltes bevinden zich op circa 50 meter afstand van het object.

Bijzonderheden

Bestemming
Het gebouw valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Rivierenbuurt 2013'
en heeft de bestemming 'kantoor'.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 140 /m2/jaar
Huurconditie Per vierkante meter per jaar
Servicekosten Prijs nader overeen te komen
Servicekosten conditie Niet van toepassing
Aanvaarding Direct
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1906-1930
Oppervlakten
Oppervlakte 11.140 m2 (in units vanaf 124 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen 134 niet-overdekte parkeerplaatsen
Parkeerkosten Vanaf € 750 per parkeerplaats per jaar (21\% BTW van toepassing)

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder