Stationsplein 0 ong

2515 BW 's-gravenhage


271 m2

€ 36.500 p/j

Omschrijving

Algemeen
Station Den Haag Hollands Spoor, afgekort Hollands Spoor, is het oudste station van Den Haag en is geopend in 1843 toen de lijn Amsterdam _ Leiden naar Den Haag werd doorgetrokken. In 1891 werd het stationsgebouw vervangen door het huidige gebouw. Deze werd in 1989 gerestaureerd. Kort na de restauratie werd er brand gesticht. Daarbij werd het perrongebouw en perronkap grotendeels verwoest. Het gebouw werd later in historische staat hersteld.

Midden op dit station, dus letterlijk tussen de sporen in, staat dit unieke kantoorgebouw waar wij nu circa 271 m² VVO kantoorruimte beschikbaar hebben!!

Oppervlakte
Voor de verhuur is thans circa 271 m² VVO kantoor-/bedrijfsruimte beschikbaar gelegen op de begane grond.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Er bevinden zich diverse parkeergarages op loopafstand, waaronder Parkeergarage Haagse Toren (ParkBee) en Q-Park Laakhaven.


Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte bedraagt € 36.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 11,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

-Reinigen dakbedekking/dakgoten
-Inspectie laagspanningsinstallatie NEN 3140
-Periodiek onderhoud CV-installatie
-Periodiek onderhoud Luchtbehandelingsinstallatie
-Periodiek onderhoud ventilator
-
Het voorschot energiekosten is nader te bepalen, afhankelijk van het gebruik.
Daarnaast wordt een vaste bijdrage gerekend voor vuilafvoer van € 474,00 per jaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het gebouw wordt in casco+ staat opgeleverd, met onder andere de navolgende voorzieningen:
- nieuw systeemplafond voorzien van aanwezigheidsdetectie alsmede LED verlichting;
- gesauste wanden en kolommen;
- geëgaliseerde vloeren;
- kabelgoten langs de gevel voorzien van elektra;
- gemoderniseerde sanitaire voorzieningen.

Aanvaarding
Per direct.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
De kantoorruimte is gelegen op station Hollands Spoor. Uiteraard zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer, maar ook met eigen vervoer goed bereikbaar.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Laakhavens en heeft de bestemming 'kantoor'.

Energielabel
Het betreft een Rijksmonument derhalve is een energielabel niet vereist.

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 36.500 p/j
Huurconditie Per jaar
Servicekosten € 11
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding Direct
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode -1905
Oppervlakten
Oppervlakte 271 m2 (in units vanaf 271 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder