Verlengde Tolweg 2

2517 JV Den Haag


206 m2

€ 175 /m2/jaar

Omschrijving

Algemeen
Centraal gelegen in de Internationale Zone van Den Haag en grenzend aan de wijken Duinoord en Statenkwartier bevindt zich deze volledig gerenoveerde kantoorvilla. In de bijlage treft u een aantal prachtige foto's aan welke de moderne gebruikerswensen nader illustreren.

Adres
Verlengde Tolweg 2, 2517 JV te Den Haag.

Oppervlakte
Voor de verhuur is thans circa 206 m² VVO kantoorruimte beschikbaar en als volgt nader onder te verdelen:

VerdiepingMetrage in m² V.V.O.
Tuinverdieping VERHUURD
Begane grond VERHUURD
1e verdieping VERHUURD
2e verdieping + zwevende vergaderrruimte (3e verdieping) Circa 205,9 m²

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren:
Aan de openbare weg is betaald parkeren.

Kadastrale gegevens
Gemeente: 's-Gravenhage
Sectie:N N
Nummer:7289
Grootte: 13 a en 94 ca

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte is als volgt:

€ 175,00 per m² per jaar, te vermeerderen met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 35,00 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
-Gasverbruik inclusief vastrecht;
-Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht en overige kosten t.b.v. de installaties en de verlichting van de
gemeenschapppelijke ruimten;
-Waterverbruik inclusief vastrecht en overige kosten t.b.v. de installaties en en de verlichting van de
gemeenschapppelijke ruimten;
-Algemeen gasverbruik incl. vastrecht en overige kosten;
-Onderhoud en periodieke controle van:
-Verwarmingsinstallatie(s);
-Luchtbehandelingsinstallatie(s) en (vuil)waterpompen;
-Liftinstallatie(s);
-Hydrofoorinstallatie(s);
-Brandmelderinstallatie(s);
-Gebouwbewakingsinstallatie(s);
-Storingsmelderinstallatie(s);
-Noodstroominstallatie(s);
-Brandslanghaspels/poederblussers en noodverlichting;
-Algemene verlichting binnen/buiten;
-Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde inclusief kozijnen (4x
per jaar, beglazing gemeenschappelijke ruimten, tuin, terrassen, terrein inclusief gladheidbestrijding en
ongediertebestrijding;
-Glasbewassing buiten, gemeenschappelijke ruimten;
-Glasverzekering gemeenschappelijke ruimten;
-Onderhoud gemeenschappelijke voorzieningen, zoals toiletten. Afvoerleidingen etc. zijnde klein dagelijks
onderhoud;
-Kosten gebruik telefoonlijnen t.b.v. lift-/brandmeldinstallatie en overige gemeenschappelijk installatie;
-Onderhoud en periodieke controle afvoerputten van daken 1x per jaar;
-Onroerende zaak belasting;
-Verzorging huisvuil en containerhuur;
-Administratiekosten ad 5% te berekenen over de kosten van de hierboven genoemde leveringen en
diensten, exlusief BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Hetgebouw verkeert in uitstekende staat van onderhoud en wordt in volledig gerenoveerde staat opgeleverd onder meer voorzien van:

-Centrale entree;
-Centraal trappenhuis;
-Gestucte wanden;
-Gesauste wanden en plafonds;
-Video intercomsysteem;
-Alarmsysteem;
-Pantry;
-Gestucte plafonds voorzien van LED-verlichtingsarmaturen met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling;
-Gerenoveerde sanitaire voorzieningen;
-Te openen ramen;
-Vloerbedekking, type en kwaliteit nog nader te omschrijven;
-CAT6 bekabeling of gelijkwaardig;
-WCD in nader gezamenlijk overleg (2 wcd's per werkplek en 2 datapunten) of gelijkwaardig;
-Handbediende zonwering, binnen- of buitenzijde, nog nader te bepalen;
-Interne afgewerkte scheidingen in overleg met huurder, voor zover niet bouwkundig bepaald;
-Parkeerterrein.

Aanvaarding
Per direct

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het pand is gelegen in de wijk Zorgvliet grenzend aan de wijken Zeeheldenkwartier, Duinoord, Geuzen-en Statenkwartier, Scheveningse Bosjes en Archipelbuurt. In de directe omgeving bevindt zich de internationale zone met onder andere het Joegoslaviëtribunaal, Eurojust, OPCW, Europol en diverse ambassades. Het World Forum, het Gemeente Museum, het Omniversum en het Museon, maar ook de geliefde Haagse winkelstraat, de Frederik Hendriklaan zijn eveneens op loopafstand. Tevens zijn er in het gebied gerenommeerde hotels gevestigd zoals het Dorint Hotel, het Marriot Hotel en het Crown Plaza Promenade Hotel.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is uitstekend te noemen.
Met het eigen vervoer is het rijkswegenverkeersnet ondermeer bereikbaar via de Johan de Wittlaan, Prof. B.M. Teldersweg, Raamweg en de Zuid-Hollandlaan; de A4 en N44/A44 richting Amsterdam, de A12 richting Utrecht en de A13 richting Rotterdam.

De openbaar vervoerverbindingen van en naar de twee belangrijkste NS-stations (Den Haag Centraal Station en Den Haag Hollands Spoor) zijn uitstekend, middels de tram 1 en 10. Halteplaatsen bevinden zich op loopafstand.

Bijzonderheden

Bestemming
Volgens het huidige bestemmingsplan is de bestemming kantoor te behoeve van bureauwerkzaamheden en parkeren te behoeve van personenvoertuigen.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 175 /m2/jaar
Huurconditie Per vierkante meter per jaar
Servicekosten € 35
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode Niet beschikbaar
Oppervlakten
Oppervlakte 206 m2 (in units vanaf 206 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder