#

25 mei 2018 moet iedere onderneming voldoen aan nieuwe privacyregels. Dat zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De regels hebben betrekking op alle gegevens over personen. Als de gegevens (informatie) iets zegt over of gekoppeld is aan een persoon dan zijn het persoonsgegevens.

 

De wet eist een inspanningsverplichting. U moet als bedrijf kunnen aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen. In de praktijk betekent dat: ICT-systemen op orde, beveiliging van computers en telefoons, contracten sluiten met derden over uitwisseling van gegevens, vastleggen wie in de organisatie de persoonsgegevens mag inzien en behandelen en instructie van alle personeelsleden.

De wet stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsgegevens.

 

Wie er niet aan voldoet, kan hoge boetes krijgen (tot miljoenen euro's). Bestuurders van de onderneming zijn persoonlijk aansprakelijk.

 

 

Deel deze pagina
Deskfinder