#

Privacy & Cookies

Privacyverklaring Nadorp Makelaars

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘Nadorp Makelaars’ staat, wordt Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. en/of Nadorp Taxaties B.V. bedoeld. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Nadorp Makelaars bedoeld.  Nadorp Makelaars is aangesloten bij de NVM en derhalve wordt in deze privacyverklaring ook uitgelegd welke gegevens aan de NVM worden verstrekt en wat de NVM met deze gegevens doet.

 

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

 

Bij bedrijfspanden:

U wilt uw bedrijfspand of overig vastgoed verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:

·         U wilt uw bedrijfspand of overig vastgoed verkopen. Zie 10.

·         U wilt uw bedrijfspand of overig vastgoed verhuren. Zie 11.

 

U wilt een bedrijfspand of overig vastgoed laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-taxateur:

·         U wilt een bedrijfspand of overig vastgoed laten taxeren. Zie 9.

 

U wilt een bedrijfspand of overig vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:

·         U wilt een bedrijfspand of overig vastgoed kopen. Zie 12.

·         U wilt een bedrijfspand of overig vastgoed huren. Zie 13.

 

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of overig vastgoed en u heeft hiervoor niet een NVM-makelaar ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

·         U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar. Zie 8.

·         U wilt een bedrijfspand of overig vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.

·         U wilt een bedrijfspand of overig vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 14.

·         U wilt een bedrijfspand of overig vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 15.

 

Overige dienstverlening:

U wilt u laten bijstaan door een NVM-makelaar in het kader van overige dienstverlening:

U schakelt een NVM-makelaar in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d. Zie 16

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Nadorp Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V.

Verlengde Tolweg 2a

2517 JV Den Haag

info@nadorp.nl

(070) 3757575

 

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

·         Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

·         Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.

·         Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt,     

          bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet.

 

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM                                                   brainbay B.V.

KvK 30102683                                   KvK 71551034

Postbus 2222                                    Fakkelstede 1
3430 DC Nieuwegein                       3431 HZ Nieuwegein

privacyhelpdesk@nvm.nl               support@brainbay.nl

 

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

 

Wij nemen uw privacy serieus

Nadorp Makelaars en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Nadorp Makelaars verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de privacywetgeving. Nadorp Makelaars besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Nadorp Makelaars van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar. De NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens de NVM verwerkt, neem dan ook contact op met Nadorp Makelaars die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt. Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Nadorp Makelaars, neem dan eerst contact op met Nadorp Makelaars. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaart Nadorp Makelaars de gegevens?

Nadorp Makelaars zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

1.    U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden

In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van het bedrijfspand en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

​​​​​​

Gegevens

 

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-Makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

1 jaar

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.

a

1 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

a

1 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a   Verkoper of verhuurder van pand

 

2.     U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

Tot intrekking van toestemming

 

 

3.       U wilt een taxatie van een woning of bedrijfspand of overig vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 a

20 jaar

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of overig vastgoed om de waarde te bepalen.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden

b

5 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.

 geen

20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Validatie instituut op taxaties

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

4.       U verkoopt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop.

 a

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

 

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a, d

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen.

b

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van het pand.

e

2 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar

d

Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

e

funda

 

5.       U verhuurt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verhuur.

 a

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te huur staat of heeft gestaan.

a

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het pand.

In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde websites geplaatst voor promotie van het pand.

a, c

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

a

3 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

c

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

c

20 jaar

Wanneer het pand is verhuurd: de huurprijs en de huurcondities.

a

3 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw pand.

d

2 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Huurder, meetbureau, fotograaf

c

Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar

d

funda

 

6.       U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

c

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.

 geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

c

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te stellen. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.

d

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

geen

20 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.

e

2 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar

c

Verkoper, verkoopmakelaar

d

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

e

funda

 

7.       U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand ) en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij het opstellen van de huurovereenkomst en verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.

 geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.

b

2 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder, verhuurmakelaar

b

funda

 

8.       U wilt een bedrijfspand kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Uw mening over het aangeboden pand.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen.

c

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Verkoper

c

Notaris, koper, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

9.       U wilt een bedrijfspand huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

a

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder, verhuurmakelaar

 

10.       U schakelt een NVM-makelaar in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d.

Het doel dat de NVM-makelaar voor ogen heeft is u advies geven op bovengenoemde gebieden. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en om u deskundig (schriftelijk en/of telefonisch) advies te geven op grond van de opdracht tot dienstverlening. Hieronder vindt u in hoofdlijnen gegevens die kunnen worden verwerkt:

​​​​​​​

Het doel dat de NVM-makelaar voor ogen heeft is u advies geven op bovengenoemde gebieden. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en om u deskundig (schriftelijk en/of telefonisch) advies te geven op grond van de opdracht tot dienstverlening. Hieronder vindt u in hoofdlijnen gegevens die kunnen worden verwerkt:

​​​​​​​

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

adviezen, overeenkomsten, inkomensgegevens, jaarrekeningen, pachtovereenkomsten, vergunningen, zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, onteigeningscontracten, bouwplannen en alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. 

a

 

20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

 Vereniging van Eigenaren, terrein beherende organisaties, zoals particuliere grondeigenaren, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, ProRail en dergelijke bedrijven.

 

Gegevensgebruik door de NVM/brainbay

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay.

NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

A.      Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

B.      Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.

C.      Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

 

A             Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

·         Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

·         Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

 

B             Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren kunnen deze in  overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

·         Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,              kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

·         Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

 

C           Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

·         Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,              kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

·         Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.

·         De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend  goed markt mogelijk.

De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:

·         NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.

·         Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.

·         Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.

·         Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.

·         Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.

·         NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.

·         Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

 

Interne audits en onderzoeken

De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij de NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.

 

Wijzigingen

Nadorp Makelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer regelmatig deze privacyverklaring om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.

​​​​​​​

Cookiestatement

 

Nadorp Makelaars gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Verschillende cookies

 

Er bestaan verschillende soorten cookies. Zo valt er onderscheid te maken tussen:

 

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om de site voor een bezoeker snel en makkelijk te laten werken. Bij functionele cookies kunt u denken aan een functie waarmee de klant een product in een winkelmandje plaatst. Of dat een bezoeker bij een later bezoek herkend wordt en niet opnieuw hoeft in te loggen. Deze cookies zorgen dus voor gebruiksgemak.

 

Functionele cookies

Deze cookies bieden inzicht in het gebruik van de site. Welke pagina’s worden er bezocht? Komen bezoekers overdag of juist in de avonduren? Deze cookies leveren uitsluitend algemene informatie op. Dus geen informatie over individuele bezoekers.

 

Aanbevolen cookies

Aanbevolen cookies zijn bedoeld om het surfgedrag van bezoekers te monitoren, nu wel op individueel niveau. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om gericht aanbiedingen of advertenties aan bezoekers te tonen. Heeft de bezoeker bijvoorbeeld gekeken bij vakanties in Griekenland? Dan worden er in de weken daarna gerichte aanbiedingen met vergelijkbare reizen getoond.

 

Onze gebruikte cookies

 

Externe links Onze website kan verwijzen naar websites van derden die wellicht ook cookies gebruiken. Wij hebben geen controle over de cookies die deze websites gebruiken. Bekijk de privacyverklaring van de betreffende website voor verdere informatie.

 

Cookies verwijderen

 

Cookies worden opgeslagen op uw computer en kunnen te allen tijde verwijderd worden. Klik op een van onderstaande links voor uitleg hoe u dit doet.

 

 

Het is belangrijk te weten dat het gebruik van cookies op onze website veilig is. Cookies resulteren niet in spam of ongewenste e-mails of telefoontjes. Onze cookies worden niet gebruikt om een persoonlijk profiel op te bouwen.

 

Klik hier om uw cookie instellingen te wijzigen

 

 

Deskfinder