#

Privacy & Cookies

Privacy verklaring 

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Nadorp Makelaars is aangesloten bij de NVM en derhalve wordt in deze privacyverklaring ook uitgelegd welke gegevens aan de NVM worden verstrekt en wat de NVM met deze gegevens doet.

 

Wij nemen uw privacy serieus

Nadorp Makelaars en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Nadorp Makelaars verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de privacywetgeving. Nadorp Makelaars besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Nadorp Makelaars verzamelt en verwerkt gegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd in een bestand en worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.

 

Hoe lang bewaart Nadorp Makelaars de gegevens?

Nadorp Makelaars zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

·         Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

·         Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda in business en andere websites.

·         Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Nadorp Makelaars van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar. De NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens de NVM verwerkt, neem dan ook contact op met Nadorp Makelaars die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt. Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Nadorp Makelaars, neem dan eerst contact op met Nadorp Makelaars. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookiestatement

Nadorp Makelaars gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Verschillende cookies

 

Er bestaan verschillende soorten cookies. Zo valt er onderscheid te maken tussen:

 

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om de site voor een bezoeker snel en makkelijk te laten werken. Bij functionele cookies kunt u denken aan een functie waarmee de klant een product in een winkelmandje plaatst. Of dat een bezoeker bij een later bezoek herkend wordt en niet opnieuw hoeft in te loggen. Deze cookies zorgen dus voor gebruiksgemak.

 

Functionele cookies

Deze cookies bieden inzicht in het gebruik van de site. Welke pagina’s worden er bezocht? Komen bezoekers overdag of juist in de avonduren? Deze cookies leveren uitsluitend algemene informatie op. Dus geen informatie over individuele bezoekers.

 

Aanbevolen cookies

Aanbevolen cookies zijn bedoeld om het surfgedrag van bezoekers te monitoren, nu wel op individueel niveau. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om gericht aanbiedingen of advertenties aan bezoekers te tonen. Heeft de bezoeker bijvoorbeeld gekeken bij vakanties in Griekenland? Dan worden er in de weken daarna gerichte aanbiedingen met vergelijkbare reizen getoond.

 

Onze gebruikte cookies

 

Externe links Onze website kan verwijzen naar websites van derden die wellicht ook cookies gebruiken. Wij hebben geen controle over de cookies die deze websites gebruiken. Bekijk de privacyverklaring van de betreffende website voor verdere informatie.

 

Cookies verwijderen

 

Cookies worden opgeslagen op uw computer en kunnen te allen tijde verwijderd worden. Klik op een van onderstaande links voor uitleg hoe u dit doet.

 

 

Het is belangrijk te weten dat het gebruik van cookies op onze website veilig is. Cookies resulteren niet in spam of ongewenste e-mails of telefoontjes. Onze cookies worden niet gebruikt om een persoonlijk profiel op te bouwen.

 

Klik hier om uw cookie instellingen te wijzigen

 

Wijzigingen

Nadorp Makelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer regelmatig deze privacyverklaring om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.

Deskfinder